Helaas hebben veel ondernemers te maken met klanten die niet of te laat betalen. Dit kan eventueel verstrekkende gevolgen hebben als dit betekent dat je zelf problemen krijgt met het betalen van je rekeningen. Het goed beheren van je debiteuren is dus absoluut een randvoorwaarde om de continuïteit van je onderneming te borgen. Als je dat goed doen hoort daarbij dat je gaat samenwerken met een goed incassobureau. Deze kunnen de vordering van je overnemen als je eigen inspanningen geen resultaten hebben opgeleverd. Maar wat doet een goed incassobureau nu precies en hoe kunnen zij zorgen dat ze wel succesvol zijn met het innen van jouw vordering? In dit blog vertellen we er meer over.

Incassobureau en minnelijke incasso

Als eerst start een incassobureau met een minnelijke incassoprocedure. Feitelijk houdt dit in dat ze opnieuw jou klant gaan aanschrijven en bellen om de vordering uiteindelijk geïnd te krijgen. Je zou zeggen heeft het zin om het werk wat een ondernemer heeft gedaan opnieuw te doen? Ja zeker, want het feit dat jouw klant door een incassobureau wordt aangeschreven heeft vaak veel impact en heeft daarom ook een veel dwingender karakter. Ook zijn ze meer ervaren en bedreven in het telefonisch benaderen en het komen tot een goede betalingsafspraak. Dit is vaak een heel effectief middel. Je krijgt daardoor namelijk een beter beeld van wat de reden is dat de klant nog niet heeft betaald. En met deze informatie kun je makkelijker komen tot een nieuwe afspraak. Daarnaast kan de klant moeilijker wegduiken door simpelweg je factuur opzij te leggen. Je dwingt hem meer om een nieuwe afspraak te maken en door dit te bevestigen zal er een druk zijn om deze afspraak ook na te komen. Som is het in delen, maar in ieder geval komen er delen van de vordering dan binnen op je rekening.

Incassobureau en juridische incasso

Mocht deze minnelijke incassoprocedure uiteindelijk niks opleveren dan is er een volgende stap die het incassobureau kan zetten. Ze kunnen een juridische incassoprocedure opzetten. Hierbij kunnen er juridische middelen ingezet worden om de klant uiteindelijk meer te dwingen tot het betalen van de factuur. Allereerst kan de klant gedaagd worden en door een rechterlijke uitspraak kan de klant gedwongen worden te betalen. Dit kan extra kracht bijgezet worden door bijvoorbeeld het leggen van beslag. Het incassobureau zal in deze fase ook de hulp nodig hebben van een deurwaarder die de gerechtelijke uitspraken kan uitvoeren.